Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Ottawa: Tjänster: Avgifter

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Avgifter

Betalning kan göras med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Finlands ambassad). Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs. Avgifter baserar sig på utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförtvaltningens prestationer och på inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer.

För returnering av dokument bifogas ett färdigt frankerat returkuvert bifogas (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Priserna gäller från och med 1 maj, 2018

CAD

Identitetskort140

Pass (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Pass (leveranstid 2-3 veckor)

220

Pass (snabbleverans 1-2 veckor)

250

Nödpass för hemresan

250

Pass för krigsveteraner *

95

Emergency Travel Document (ETD), Laissez-Passer, tillfälligt främlingspass, sjömanspass

220

*Frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952

Uppehållstillstånd (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Uppehållstillstånd (lämnats på ambassaden)

735

Uppehållstillstånd (lämnas in på nätet)

655

Uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare (lämnats på ambassaden):
- Arbete som kräver delbeslut
- Näringsidkande

815

Uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare (lämnas in på nätet):
- Arbete som kräver delbeslut
- Näringsidkande

705

Uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (lämnats på ambassaden):
- Annat arbete (TY5)
- Specialister (TY2)
- Specialister, EU-bläkort (TY2)
- Vetenskaplig forskning (TUT)
- Idrott eller träning (TY4)
- Säsongsarbete 3-6 månader (TY6)

735

Uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (lämnas in på nätet):
- Annat arbete (TY5)
- Specialister (TY2)
- Specialister, EU-bläkort (TY2)
- Vetenskaplig forskning (TUT)
- Idrott eller träning (TY4)
- Säsongsarbete 3-6 månader (TY6)

625

Uppehållstillstånd för studerande (lämnats på ambassaden)

565

Uppehållstillstånd för studerande (lämnas in på nätet)

470

Uppehållstillstånd för underårig (lämnats på ambassaden)

390

Uppehållstillstånd för underårig (lämnas in på nätet)

345

Medborgarskapsärenden

Medborgarskapsanmälan (lämnats på ambassaden)

390

Medborgarskapsanmälan (lämnas in på nätet)

315

Sökanden minderårig (under 18 år) för barn som finns med i en förälders ansökan

avgiftsfri

Sökanden minderårig (under 18 år) (lämnats på ambassaden)

160

Sökanden minderårig (under 18 år) (lämnas in på nätet)

125

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

80

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap

625

Notarietjänster och motsvarande tjänster

Intyg till ett färdigt dokument, dokument som skiljt uppgörs eller attest

50

Intyg för finsk pension

avgiftsfri

Hjälp till medborgare i nödsituation

Pengatransaktion

65

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.4.2018


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter