Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Avgifter - Finlands ambassad, Ottawa : Tjänster : Avgifter

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy[at]finland.ca
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Avgifter

Betalning kan göras med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Finlands ambassad). Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs.

För returnering av dokument bifogas ett färdigt frankerat returkuvert bifogas (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Priserna gäller från och med 1 augusti 2014

CAD

Pass (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Pass (leveranstid 2-3 veckor)

205

Pass (snabbleverans 1-2 veckor)

235

Tillfälligt pass *

255

Nödpass (från Ottawa, Toronto och Vancouver) för hemresan

235

Pass för krigsveteraner **

90

Emergency Travel Document (ETD), Laissez-Passer, tillfälligt främlingspass, sjömanspass

205

* Ett tillfälligt pass beviljas om ett pass inte kan beviljas genom normalförfarande eller som snabbleverans. Ett tillfälligt pass beviljas endast av vägande skäl. Det tillfälliga passet är i kraft högst 12 månader.

**Frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952

Inresetillstånd, för max. 90 dagar (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Visum (se undantag nedan)

90

För personer som innehar pass från följande länder: Ryssland, Ukraina, Albanien, Bosnia-Herzegovina, Makedonien, Montenegro, Serbien, Moldova

*Från 15 december 2010 biometriska pass från Albanien och Bosnien-Hercegovina är viseringsfria till Schengenområdet

50

Visum kan utan avgift beviljas:

– Till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det

skolungdoms- och ungdomsgrupper, som deltar i kultur- eller idrottsevenemang, och som inbjudits av arrangörerna samt vilkas medlemmar är under 18 år.

– Innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat.

avgiftsfri

Visum, barnen mellan 6 och 12

50

Separat visa blankett (när resedokument inte är accepterad)

15

Uppehållstillstånd, längre än 90 dagar (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Uppehållstillstånd (lämnats på ambassaden)

700

Uppehållstillstånd (lämnas in på nätet)

625

Uppehållstillstånd för arbetstagare (lämnats på ambassaden)

795

Uppehållstillstånd för arbetstagare (lämnas in på nätet)

665

Uppehållstillstånd för studerande (lämnats på ambassaden)

485

Uppehållstillstånd för studerande (lämnas in på nätet)

440

Uppehållstillstånd för underårig (lämnats på ambassaden)

340

Uppehållstillstånd för underårig (lämnas in på nätet)

300

Medborgarskapsärenden

Medborgarskapsanmälan (lämnats på ambassaden)

470

Medborgarskapsanmälan (lämnas in på nätet)

350

Sökanden minderårig (under 18 år) för barn som finns med i en förälders ansökan

avgiftsfri

Sökanden minderårig (under 18 år) (lämnats på ambassaden)

145

Sökanden minderårig (under 18 år) (lämnas in på nätet)

115

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50

Medborgarskapsansökan (KAN3 befrielseansökning)

600

Notarietjänster och motsvarande tjänster

Intyg till ett färdigt dokument, dokument som skiljt uppgörs eller attest 

45

Intyg för finsk pension

avgiftsfri

Införskaffandet av ämbetsbetyg/dokument,
utredning av adress
(även för åtgärder utan resultat)

145

Hjälp till medborgare i nödsituation

Pengatransaktion

60

Delgivning av dokument utomlands (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Per person

150

Fotokopior A4

0,75

Fotokopior A3

1,50

Lagring (cd/ diskett)

30

Fotografi

Med upphovsrätt till ministeriet eller ambassaden

30

Kostnad för publicering/ gång

75

Användning av kurirpost (utöver handläggningspris till självkostnadspris enligt vikt)

7

Övriga tjänster baserat på tidsanvändning

Övriga tjänster per timme

220

Övervakning av tent per timme

147

    Skriv utDela

    Detta dokument

    Uppdaterat 12.11.2014


    © Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter