Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Avgifter - Finlands ambassad, Ottawa : Tjänster : Avgifter

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy[at]finland.ca
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Avgifter

Betalning kan göras med kontanter, en bestyrkt check eller betalningsorder (skall riktas till Finlands ambassad). Betalningar returneras inte och kursen fluktuerar månatligen enligt Finlands Utrikesministeriums räkenskapskurs.

För returnering av dokument bifogas ett färdigt frankerat returkuvert bifogas (Canada Post Xpress, Purolator eller Fedex).

Priserna gäller från och med 1 juni 2015

CAD

Pass (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Pass (leveranstid 2-3 veckor)

195

Pass (snabbleverans 1-2 veckor)

220

Tillfälligt pass *

240

Nödpass (från Ottawa, Toronto och Vancouver) för hemresan

220

Pass för krigsveteraner **

85

Emergency Travel Document (ETD), Laissez-Passer, tillfälligt främlingspass, sjömanspass

195

* Ett tillfälligt pass beviljas om ett pass inte kan beviljas genom normalförfarande eller som snabbleverans. Ett tillfälligt pass beviljas endast av vägande skäl. Det tillfälliga passet är i kraft högst 12 månader.

**Frontveteraner som deltagit i Finlands krig och till personer som deltagit i minröjning åren 1945―1952

Uppehållstillstånd (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Uppehållstillstånd (lämnats på ambassaden)

625

Uppehållstillstånd (lämnas in på nätet)

580

Uppehållstillstånd för arbetstagare (lämnats på ambassaden)

685

Uppehållstillstånd för arbetstagare (lämnas in på nätet)

615

Uppehållstillstånd för studerande (lämnats på ambassaden)

450

Uppehållstillstånd för studerande (lämnas in på nätet)

410

Uppehållstillstånd för underårig (lämnats på ambassaden)

315

Uppehållstillstånd för underårig (lämnas in på nätet)

275

Medborgarskapsärenden

Medborgarskapsanmälan (lämnats på ambassaden)

440

Medborgarskapsanmälan (lämnas in på nätet)

330

Sökanden minderårig (under 18 år) för barn som finns med i en förälders ansökan

avgiftsfri

Sökanden minderårig (under 18 år) (lämnats på ambassaden)

140

Sökanden minderårig (under 18 år) (lämnas in på nätet)

110

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50

Medborgarskapsansökan (KAN3 befrielseansökning)

550

Notarietjänster och motsvarande tjänster

Intyg till ett färdigt dokument, dokument som skiljt uppgörs eller attest 

45

Intyg för finsk pension

avgiftsfri

Införskaffandet av ämbetsbetyg/dokument,
utredning av adress
(även för åtgärder utan resultat)

140

Hjälp till medborgare i nödsituation

Pengatransaktion

55

Delgivning av dokument utomlands (vid nekande beslut returneras avgiften inte)

Per person

140

Fotokopior A4

0,70

Fotokopior A3

1,40

Lagring (cd/ diskett)

30

Fotografi

Med upphovsrätt till ministeriet eller ambassaden

30

Kostnad för publicering/ gång

70

Användning av kurirpost (utöver handläggningspris till självkostnadspris enligt vikt)

7,00

Övriga tjänster baserat på tidsanvändning

Övriga tjänster per timme

205

Övervakning av tent per timme

137

    Skriv utDela

    Detta dokument

    Uppdaterat 29.5.2015


    © Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter