Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Pass - Finlands ambassad, Ottawa : Tjänster : Pass

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Pass

Kundservice

Kundservice endast med tidsbeställning.

Finlands ambassad, Ottawa

Tel: +1-613-288 2233
Fax: +1-613-288 2244
E-post: embassy.ott@formin.fi
Telefontid: mån-tor 9.00-12.00, fre 11.00-12.00
Kundservice endast med tidsbeställning: mån - tor 13:00-16:00, fre 9.00-11.00
Jour: I nödfall kan man ringa tel. 011-358-9-160 55555  (i utrikesministeriet)

Finlands honorärkonsulat, Toronto

Passansökar och notarietjänster
Tel: +1-416-964-0066
E-post: toronto.ott@formin.fi
Kundservice endast med tidsbeställning: mån - fre 9.00 - 15.00

Finlands honorärkonsulat, Vancouver

Passansökar och notarietjänster
Tel: +1-604-688-4483
E-post: vancouver.ott@formin.fi
Kundservice endast med tidsbeställning: mån & tor 10:00-12:00 och 13:00-16:00.


Passansökan kan göras utomlands vid finska besckiningarna, oberoende av bosättninsort, eller hos polisen i Finland, också endast personligen och med reservation.

Ansökningar om pass i Kanada tas emot året runt vid ambassaden i Ottawa och vid honorärskonsulaten i Toronto och Vancouver.

Ansökan kan endast göras personligen och med reservation.

Finland tog i bruk biometriska pass 21.8.2009. Den innehåller ett mikrochip på vilket passinnehavarens bild och även fingeravtryck sparas från och med 18.5.2009.

Barn kan inte längre registreras på föräldrarnas pass. Varje barn skall oberoende av sin ålder ha ett eget pass.

Finskt pass

Pass beviljas för högst fem år.

Förutsättningen för att bevilja ett finskt pass är att sökandens alla personuppgifter är uppdaterade i Finlands befolkningsinformationssystem. Uppgifter registrerade i systemet kan kontrolleras gratis en gång om året (för mer information Magistraterna eller Befolkningsregistercentralen).

Kunden bör i förväg försäkra sig om att personuppgifterna i befolkningsregistersystemet, till exempel om passinhavaren har bytt namn på grund av äktenskap eller skilsmässa, nya namnen måste först uppdateras i befolkningsdatasystemet innan passansökan.

Bilagor för passansökan, person över 18 år

Till ansökan behövs följande bilagor:

 • Ett (1) passfotografi, se anvisningar för passfotografier           
 • Tidigare pass
 • Gäller endast finska medborgare: Kanadadensiskt intyg för stadigvarande bosatta eller dokumentering över kanadensiskt uppehållstillstånd.
 • Myndig person med dubbelt medborgarskap: Senast erhållet medborgarskapsbeslut eller intyg på att det finska medborgarskapet kvarhållits/kommer att kvarhållas då sökanden fyller 22 år (att behålla finskt medborgarskap vid fyllda 22 år).
 • Män under 30 år: Militärpass, uppskovs- eller befrielsebeslut.
 • Passbetalning: kontanter, betalningsorder, bestyrkt check. Betalningen skall riktas till 'Embassy of Finland' i Ottawa och 'Consulate of Finland' i Vancouver och Toronto.

 Bilagor för passansökan, person under 18 år

Barn kan inte längre registreras i sina föräldrars pass. Barn skall ha vårdnadshavares samtycke till passansökan, vilket bestyrks genom underskrift antingen direkt på formuläret för passansökan eller genom ett separat brev.

Till ansökan behövs följande bilagor:

 • Ett (1) passfotografi, se anvisningar för passfotografier                                   N.B. I Vancouver foton behövs inte, det tas på stället.
 • Tidigare finska pass, om barnet har sådant, och/eller en annan nations pass, om barnet har sådant
 • Båda vårdnadshavarnas pass. Ifall båda vårdnadshavarna inte är närvarande då passansökan lämnas in, skall den närvarande vårdnadshavaren medföra ett daterat och undertecknat (bestyrkt av notarie) samtycke och en kopia av den andra vårdadshavarens pass. Ensamförsörjare skall bifoga ett officiellt intyg över sin status som ensamförsörjare i orginal eller som bestyrkt kopia
 • Då barnets födelseort inte är i Kanada bör barnets eget och den finska förälderns kanadensiska intyg över stadigvarande bostadsort i Kanada eller dokumentering över uppehållstillstånd medföras. Om den finländska föräldern har dubbelt- eller flerfaldigt medborgarskap skall utredning om medborgarskap medföras
 • Passbetalning: kontanter, betalningsorder, bestyrkt check. Betalningen skall riktas till 'Embassy of Finland' i Ottawa och 'Consulate of Finland' i Vancouver och Toronto.

Observera! Ett pass kan endast beviljas ett barn som är registrerat i Finlands befolkningsregister. Om barnets födelse inte registrerats bör detta göras innan passansökan behandlas.  Registering av födsel

Om barnet har dubbelt medborgarskap kan pass endast beviljas upp till 22 år, om inte Migrationsverkets beslut om kvarhållande av finskt medborgarskap efter 22 år uppvisas.

Behandlingsavgift för passet

Betalning kan göras med kontanter, genom en betalningsorder (money order) eller en bestyrkt check (certified cheque) och skall riktas till  'Embassy of Finland' i Ottawa och 'Consulate of Finland' i Vancouver och Toronto.

Giltiga avgifter för behandling av passansökan och utfärdandet av pass finns i sektionen om avgifter. Priset ändrar med kursfluktuationer. Om passet inte kan beviljas av någon orsak kommer erlagd betalning inte att returneras.

Försvunnet pass

Då ett giltigt pass försvunnit eller blivit stulet skall detta meddelas polisen för att erhålla en polisrapport, som bör uppvisas då ansökan om nytt pass lämnas in.

Leverans av passet till kunden

Leveranstiden för ett fem-årigt pass är ungefär tre veckor. Nödpass endast för hemresa  kan beviljas av ambassaden och honorärkonsulater i Toronto och Vancouver för finska medborgare tillfälligt i Kanada när deras pass har försvunnit eller blivit stulen.

Färdigt pass kan avhämtas personligen eller genom att befullmäktiga ett ombud att avhämta passet antingen från finska ambassaden i Ottawa eller från ett honorärkonsulat. Om sökanden önskar att det utfärdade passet levereras per post skall med passansökan även lämnas in ett färdigt frankerat returkuvert.

Dubbelt medborgarskap

En person med ett dubbelt medborgarskap (finska och kanadensiska) måste ha ett giltigt kanadensiskt pass när man flyger till eller via Kanada. Ytterligare information från de kanadensiska myndigheterna.

Identitetskort

Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare. Identitetskortet kan också användas som resedokument i stället för pass i 28 Europeiska länder.

Beskickningarna kan endast utfärda vanliga identitetskort. Beskickningarna kan däremot inte bevilja sådana identitetskort för minderåriga som kan beviljas utan vårdnadshavarnas godkännande, identitetskort för utlänningar eller temporära identitetskort.

Ansökan om identitetskort görs på samma sätt som för pass, personligen vid en ambassad eller ett konsulat. När man lämnar in identitetskortsökan behöver man sitt nuvarande pass eller id-kort och ett nytt passfoto (instruktioner för passfoto). Identitetskortet ansluts inte till fingeravtryck.

Handläggningsavgiften för ansökan betalas då ansökan lämnas in: Avgifter.

Ytterligare information om identitetskort på polisens webbplats.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.2.2019


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter