Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Minister Stubb till utrikesrådets handelsministermöte i Bryssel - Finlands ambassad, Ottawa : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Tel. +1 613 288 2233, E-post: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 30.5.2012 | Utrikesministeriet

Minister Stubb till utrikesrådets handelsministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 131/2012
30.5.2012

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder torsdagen den 31 maj i Bryssel i sammansättningen för handelsministrar. Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb deltar från Finland i mötet.

Vid mötet diskuterar handelsministrarna EU:s förbindelser med sina strategiska partner. Finland understöder i enlighet med EU:s gemensamma linje fördjupade handelsförbindelser med USA. Utöver USA fördjupar sig ministrarna också i förbindelserna EU-Kanada och Finland stöder slutförandet av förhandlingarna om frihandelsavtal med Kanada före utgången av detta år. Också inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Japan tas upp till diskussion, vilket Finland förhåller sig positivt till. Under lunchen står EU:s förbindelser med Indien och Kina på dagordningen. Finland strävar efter ett ambitiöst och övergripande avtal med Indien och anser det vara viktigt att handels- och investeringsförbindelserna med Kina stärks.

Handelsministrarna diskuterar också hur de externa ekonomiska förbindelserna påverkar den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen som ett led i beredningen av Europeiska rådet i juni. Finland betonar marknadens öppenhet och en gradvis framskridande liberalisering av handeln för att upprätthålla tillväxten och trygga arbetsplatser. Finland stöder kommissionens angreppssätt som bygger på ett fördjupande av handels- och investeringsförbindelserna med de viktigaste handelspartnerna.

Ministrarna diskuterar också möjligheter att främja liberaliseringen av handeln i fråga om produkter och tjänster inom grön teknologi. Finland anser det vara viktigt att EU satsar på grön tillväxt i frihandelsförhandlingarna med handelspartnerna.

I övriga ärenden diskuterar ministrarna Argentina och hör ordförandelandet Danmarks redogörelse om beslutet gällande bilaterala investeringsskyddsavtal samt om kommande ändringar i EU:s tullförmånssystem.

Ytterligare information: ministerns pressattaché Antti Timonen, tfn 040 590 7231, och enhetschef Okko-Pekka Salmimies, tfn 040 742 84 20

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.5.2012


© Finlands ambassad, Ottawa | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter