Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Konsulipalvelut - Suomen suurlähetystö, Ottawa : Palvelut : Konsulipalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Ottawa

Embassy of Finland
55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario K1P 6L5, Canada
Puh. +1 613 288 2233, S-posti: embassy.ott[at]formin.fi
English | Français | Suomi | Svenska | Ottawa | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Konsulipalvelut

Asiakaspalvelu

Ajanvaraus pakollinen.

Suurlähetystö Ottawa

Puh: +1-613-288 2233
Fax: +1-613-288 2244
Sähköposti: embassy.ott@formin.fi
Puhelintiedustelut: ma-to 9.00-12.00, pe 11.00-12.00
Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella: ma - to 13.00-16.00, pe 9.00-11.00

Päivystys: Hätätapauksissa virka-ajan ulkopuolella: 011-358-9-160 55555 (UM Päivystyskeskus)

Kunniakonsulaatti Toronto

Passihakemukset ja notaaripalvelut
Puh: +1-416-964-0066
Sähköposti: toronto.ott@formin.fi
Asiakaspalvelu
vain ajanvarauksella ma-pe: 9:00-15:00

Kunniakonsulaatti Vancouver

Passihakemukset ja notaaripalvelut
Puh: +1-604-688-4483
Sähköposti: vancouver.ott@formin.fi
Asiakaspalvelu
vain ajanvarauksella ti & to 10:00-12:00 ja 13:00-16:00

Konsulipalveluja voi saada Suomen kansalainen sekä Suomessa pysyvästi asuva henkilö. Näitä ovat esimerkiksi yleinen neuvonta, hädänalaisessa asemassa olevan avustaminen, tehtävät kriisitilanteessa ja notaaritehtävät. Kriisiohje antaa tietoa Kanadassa oleskelevalle suomalaiselle mahdollista kriisitilannetta varten.

Konsulipalveluiden antaminen perustuu konsulipalvelulakiin.

Lisätietoa konsulipalveluista saat Ulkoasiainministeriön sivuilta.

Ajokortti

Kanadassa ajokorttivaatimukset vaihtelevat provinsseittain. Useat provinssit vaativat suomalaisen ajokortin lisäksi kansainvälisen ajokortin. Tarkistattehan aina ennen matkaanne provinssikohtaiset ajokorttivaatimukset Kanadan viranomaisten sivuilta.

Lisätietoja kansainvälisesti ajokortista Trafin sivuilta.

Ulkomailla anastetun, kadonneen tai vioittuneen suomalaisen ajokortin tilalle voi hakea ajokortin kaksoiskappaletta olemalla yhteydessä Suomen kotipaikkakunnan poliisiin ja pyytämällä tarvittavan hakemus­lomakkeen. Suomen ulkomaan edustustot eivät myönnä ajokortteja tai käsittele hakemuksia.

Asevelvollisuus

Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen. Tämä asevelvollisuuslain 1§:n määrittämä kansalaisvelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää 18 vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun kun hän täyttää 60 vuotta.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus järjestetään varusmiespalveluksen yhteydessä (NaisasepL1-3§).

Kanadassa asuvan kutsuntavelvollisen tulee lähettää kutsuntapaperinsa joko suoraan sotilaslääninsä esikuntaan tai hoitaa kutsuntavelvoitteensa Ottawan suurlähetystön tai Toronton tai Vancouverin konsulaatin kautta.

Tarkempia lisätietoja asevelvollisuuden suorittamisesta Suomessa löytyy puolustusvoimien verkkosivuilta.

Lisätietoja ulkomailta palvelukseen tulevien sotilasavustuksista antaa Kansaneläkelaitos (Kela)

Asiakirjojen legalisointi

Kanadalaisten asiakirjojen laillistaminen Suomen viranomaisille

Kanadalaisten asiakirjojen laillistaminen on kaksivaiheinen tapahtuma. Ensin Kanadan ulkoministeriö laillistaa asiakirjan oikean viranomaisen antamaksi ja sen jälkeen Ottawan suurlähetystö, Toronton tai Vancouverin konsulaatti laillistaa asiakirjan liittämällä asiakirjaan todistuksen Kanadan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Kanadan ulkoministeriön sivuilta:

Suomalaisten asiakirjojen laillistaminen Kanadan viranomaisille

Seuraa ulkoministeriön laillistamispalvelun ohjeita maista, jotka eivät ole liittyneet Haagin asiakirjasopimukseen.

Eläke

Eläkeasioissa voi kääntyä suoraan Kansaneläkelaitoksen (Kelan) puoleen, joka opastaa yksityisissä eläkekysymyksissä.

Elossaolotodistus

Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen tai hänen jälkeläisensä tulee tietyissä tilanteissa, esimerkiksi perunkirjoitusta varten voida osoittaa olevansa elossa. Julkinen notaari (Notary Public), asianajaja tai valallisen todistuksen vahvistaja (Commissioner of Oaths) voi kirjoittaa tarvittavan todistuksen (Certificate of Life tai Affidavit) englanniksi.  Myös Suomen suurlähetystö tai kunniakonsulaatti voi kirjoittaa tätä tarkoitusta varten elossaolotodistuksen.

Todistusta varten henkilön on oltava henkilökohtaisesti paikalla sekä voitava osoittaa henkilöllisyytensä (esim. passi) ja nykyinen osoitteensa (esim. lasku). Todistus on maksullinen, ks. palveluhinnasto. Poikkeuksena suomalaiseen eläkkeeseen liittyvä elossaolotodistus, jonka saa ilmaiseksi suurlähetystöstä tai kunniakonsulaatista.

Henkilötiedustelut

Osoite- ja virkatodistustiedustelut liittyen henkilöihin Suomessa

Jos haluaa tietää jonkun Suomessa asuvan osoitteen, voi ottaa yhteyttä ao. asuinpaikkakunnan seurakuntaan tai maistraattiin. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin maistraatista

Osoitepalvelu toimii myös verkossa, mutta palvelua voivat käyttää vain Nordean, Osuuspankin, Aktian, Tapiolan, Ålandsbankenin, S-Pankin tai Sampo-pankin verkkopankkiasiakkaat.

Osoite- ja virkatodistustiedustelut liittyen henkilöihin Kanadassa

Osoitetiedot

Kanadassa ei ole osoitetoimistoa, eivätkä viranomaiset voi vahvistaa kenenkään osoitetietoja ilman kyseisen henkilön suostumusta.

Yhteystietoja voi hakea koko Kanadan kattavasta maksuttomasta elektronisesta Canada411 puhelinluettelosta.

Se kattaa vain lankapuhelimet, mutta useimmissa listauksissa on täydellinen osoite ja tiedot ovat julkisia.  Haettava henkilö voi myös löytyä verkottumissivustojen kautta, kuten esimerkiksi Facebook, Twitter tai LinkedIn.

Kauan sitten Kanadaan muuttaneiden henkilöiden vaiheisiin voi löytyä tietoja Kanadan kansallisarkiston sukututkimussivuilta, Library and Archives Canada

Heidän sivuillaan on myös lisätietoja muista lähteistä, mukaan lukien provinssien sukututkimusseurat. Suomen sukututkimusseura ylläpitää listaa ammattisukututkijoista kotisivullaan genealogia.fi.

Virkatodistus

Kanadassa ei ole virkatodistusta, elossaolotodistusta, väestörekisteriotetta tai sukuselvitystä vastaavaa todistusta.  Sen lähin vastine on valallinen affidavit –todistus, jonka antaja vahvistaa tiedossaan olevat yksityiskohdat; esimerkiksi, että henkilö on elossa ja tämän voimassa olevan osoitteen (elossaolotodistus) tai riittävän laajan sukupuun.  Todistuksen voi antaa henkilö itse, lähisukulainen, tai tuttava, joka on tuntenut henkilön riittävän hyvin ja on valmis avustamaan todistuksen hankkimisessa.  Affidavit -todistuksen vahvistaa asianajaja, julkinen notaari tai notaari (commissioner of oaths).  

Suurlähetystö ja kunniakonsulaatit voivat myös antaa elossaolotodistuksen.

Väestötietojen ylläpito kuuluu Kanadassa provinssien ja territorioiden toimialaan, eikä koko maata kattavaa yhteistä rekisteriä ole olemassa.  Jokainen provinssi rekisteröi vain sen alueella tapahtuneet syntymät, avioliitot, kuolemat ja viralliset nimenmuutokset. 

Provinssien väestörekistereistä voi vain asianomainen itse tai huoltajansa anoa todistuksia. Ainoa todistus, jonka ulkopuolinen voi anoa toisesta henkilöstä useimmissa provinsseissa ilman erillistä valtuutusta on nk. lyhyt kuolintodistus, mistä ilmenee henkilön nimi, kuolinaika ja –paikka.  Tilausehdot löytyvät rekisteriviranomaisten kotisivuilta. Provinssien rekisterien yhteystiedot: http://www.statcan.gc.ca/eng/health/vital/2012001/con

Brittiläisessä Kolumbiassa voi hakea yli 20 vuotta vanhoja kuolintietoja vapaasti provinssin museon kotisivulla Royal BC Museum

Jos perustellusta syystä haluaa edustuston apua todistuksen tai osoitetiedon hankkimisyritykseen, toimeksiantopyyntö on lähetettävä ulkoministeriöön. 

 Kanadan kansalaisuus

1.6.2003 alkaen Suomen lainsäädäntö hyväksyy monikansalaisuuden (kaksoiskansalaisuus). Siitä lähtien suomalainen ei menetä Suomen kansalaisuutta, kun hän saa Kanadan kansalaisuuden omasta tai huoltajan hakemuksesta. Ennen 1.6. vieraan valtion kansalaisuuden anomuksesta saanut henkilö menettää automaattisesti Suomen kansalaisuutensa, mutta voi halutessaan saada sen takaisin tekemällä maksullisen ilmoituksen. Lue lisää kansalaisuusilmoituksesta.

Kanadan kansalaisuus on rekisteröitävä väestötietojärjestelmään.  Rekisteröintiä varten tarvitaan legalisoitu kopio Kanadan kansalaisuustodistuksesta, josta ilmenee kansalaistamispäivämäärä.  Valokuvallinen kansalaisuuskortti ei käy tähän tarkoitukseen.

Lisätietoa Kanadan kansalaisuustodistuksesta.

Legalisointia varten on lähetettävä Kanadan ulkoministeriöön asianajajan tai notaarin vahvistama kopio kansalaisuustodistuksesta. Osoite- ja lisätiedot:

Kanadan ulkoministeriön leimaama todistus toimitetaan joko suurlähetystöön tai Toronton tai Vancouverin kunniakonsulaattiin ja liitteeksi joko kopio viimeisen Suomen passin tunnistussivusta tai yhteystiedot ja suomalainen henkilötunnus. 

Kriisiohjeita

Vaikka Kanada on turvallinen maa, mahdollisen kriisitilanteen varalta on kuitenkin suositeltavaa, että Kanadassa oleskeleva suomalainen ilmoittaa yhteystietonsa ulkoministeriölle. Henkilötietojen ilmoittamiseen käytetään matkustusilmoitusta:

Kriisi on tilanne, jossa luonnon tai ihmisen aiheuttama voimakas muutos tai mullistus luo epävarmuutta ja vaaraa. Kriisitilanne voi kehittyä hitaasti tai syntyä hyvinkin nopeasti. Mikäli kriisi voidaan ennakoida, alueella asuvien suomalaisten kannattaa poistua turvaan liikenneyhteyksien vielä toimiessa. Akuutilta kriisialueelta tulee jokaisen pyrkiä välittömästi turvaan.

Tiedotusvälineistä kannattaa seurata tilanteen kehittymistä ja välttää ulkona liikkumista kriisin akuutissa vaiheessa. Kriisin aikana on noudatettava paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. On myös suositeltavaa ottaa yhteyttä lähimpään Suomen edustustoon ja ilmoittaa tilanteestaan. Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse paivystys.um@formin.fi tai puhelimitse päivystysnumeroon +358 9 160 55555 (UM Päivystys).

Lue lisää toimimisesta kriisitilanteessa:

Kuolema

Kun Suomen kansalainen kuolee Kanadassa, siitä tulee ilmoittaa Suomen viranomaisille.  Kuoleman rekisteröinti käy Ottawan suurlähetystön ja Toronton sekä Vancouverin kunniakonsulaatin kautta.  Ilmoituksen voi tehdä myös suoraan maistraattiin, kunhan kuolintodistus on ensin legalisoitu, ensin Kanadan ulkoministeriössä ja sen jälkeen suurlähetystössä tai Toronton tai Vancouverin kunniakonsulaatissa.

 Ilmoituksen tekoon tarvitaan:

Kanadan ulkoministeriön ohjeet asiakirjan legalisointiin : Authentication of documents

Maistraattien yleisohjeesta Ohjeita ulkosuomalaisille voi lukea lisää väestörekisteritietojen ylläpidosta.

Osoitteenmuutos

Muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen uuden osoitteen voi ilmoittaa Suomeen maistraatille

Osoitemuutokset lähetetään osoitteeseen:

address@maistraatti.fi

address@magistraten.fi

Ilmoituksen muutosta voi tehdä myös paikallisen Suomen edustuston kautta. Kun osoitetiedot ovat väestötietojärjestelmässä ajan tasalla, varmistuu muun muassa vaalien yhteydessä lähetettävän äänioikeusilmoituksen saaminen.
 

Rikosrekisteri

Rikosrekisteri on valtakunnallinen keskusrekisteri. Yksityinen henkilö voi tilata itseään koskevan otteen viisumi- ja maahanmuuttoasioita varten sekä muihun vastaaviin tarkoituksiin.

Lisätietoja ja linkki sähköiseen palveluun Suomi.fi.

Syntymän rekisteröinti

Kanadassa syntyneen Suomen kansalaisen lapsen rekisteröinti Suomeen onnistuu Ottawan suurlähetystön ja Toronton sekä  Vancouverin kunniakonsulaatin kautta.

Toimittakaa edustustolle seuraavat asiakirjat:

 • Huolellisesti täytetty lomake: pdfIlmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta (pdf, 231 kt)
 • Legalisoitu provinssiviranomaisen antama syntymätodistus, jossa näkyvät vanhempien nimet. Global Affairs Canada: Authentication of documents
 • Kopio lapsen Kanadan passista, jos lapsella sellainen on.
 • Kopiot vanhempien passien henkilötietosivuista.
 • Kopio suomalaisen vanhemman Kanadan viisumista tai pysyvästä oleskeluluvasta (Permanent Resident card) tai mikäli kysymyksessä on kaksoiskansalainen, kopio viimeksi saadusta kansalaisuuspäätöksestä.

Edustusto toimittaa asiapaperit edelleen Väestörekisterikeskukselle.

Mikäli avioliittoanne ei ole rekisteröity Suomessa, se on tehtävä ensin omalla lomakkeella.

Maistraattien yleisohjeesta Ohjeita ulkosuomalaisille voi lukea lisää väestörekisteritietojen ylläpidosta.

Lapsi ei saa automaattisesti Suomen kansalaisuutta, jos vain isä on Suomen kansalainen eivätkä vanhemmat olleet naimisissa lapsen syntyessä.

Suomen kansalaisuuden hän saa vain kansalaisuusilmoituksen kautta. Lisätietoja kansalaisuusilmoituksen tekemisestä Suomen maahanmuuttoviraston sivuilta migri.fi.

Vihkiminen

Tietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla on Kirkon ulkoasiainosaston verkkosivuilla.

Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Kanadassa siviilivihkimistä varten ohjeet saa paikalliselta kaupungintalolta ja kirkollista vihkimistä varten ko. seurakunnasta.

Kanadassa vihityn Suomen kansalaisen avioliiton rekisteröinti Suomeen onnistuu Ottawan suurlähetystön ja Toronton sekä Vancouverin kunniakonsulaatin kautta.

Toimittakaa edustustoon seuraavat asiakirjat:

 • Huolellisesti täytetty lomake: pdfIlmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta (pdf, 203 kt) HUOM: Kaavakkeessa tulee olla molempien aviopuolisoideen allekirjoitukset ja päiväys.
 • Legalisoitu provinssiviranomaisen antama vihkitodistus
  Global Affairs Canada: Authentication of documents
 • Kopiot vihittyjen osapuolten passien henkilötietosivuista
 • Kopio Suomen kansalaisen Kanadan viisumista tai pysyvästä oleskeluluvasta (Permanent Resident Card) tai mikäli kysymyksessä on kaksoiskansalainen, kopio viimeksi saadusta kansalaisuuspäätöksestä.

Huom! Jos molemmat osapuolet ovat Suomen kansalaisia, kummankin tulee täyttää oma lomakkeensa.

Suomen kansalaisen ulkomailla rekisteröidyn parisuhteen voi rekisteröidä Suomeen toimittamalla samat asiakirjat kuin avioliittoa rekisteröidessä, mutta tällöin tulee täyttää seuraava lomake:

Edustusto toimittaa asiapaperit edelleen maistraattiin.

Maistraattien yleisohjeesta Ohjeita ulkosuomalaisille voi lukea lisää väestörekisteritietojen ylläpidosta.

Väestörekisteri

Väestörekisterikeskus kehittää ja ohjaa väestökirjanpitoa sekä ylläpitää valtakunnallista väestötietojärjestelmää yhdessä maistraattien kanssa. Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen tulee itse huolehtia siitä, että hänen henkilö- ja asumistietonsa pysyvät Väestörekisterissä ajan tasalla. Ilmoitukset avioliitoista, syntymistä, kansalaisuusmuutoksista jne. tehdään joko Ottawan suurlähetystöön tai Toronton tai Vancouverin kunniakonsulaattiin, jotka välittävät tiedot Suomeen.

Suomen kansalaisella on oikeus tarkastaa Väestörekisterissä olevat omat henkilötietonsa ilmaiseksi kerran vuodessa. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä viimeisen kotikunnan maistraattiin ja pyytämällä heiltä "Omien tietojen tarkastuslomakkeen", joka sisältää henkilöä koskevan väestörekisteriotteen. Lomakkeen voi pyytää joko vapaamuotoisella kirjeellä tai "Tarkastusoikeuden käyttäminen" -lomakkeella.

Mikäli asiakkaan viimeisin kotikunta Suomessa ei ole tiedossa, voi hän pyytää Vaasan maistraatin Pietarsaaren palveluyksikköä selvittämään, mikä maistraatti on kyseessä.

Maistraattien yleisohjeesta Ohjeita ulkosuomalaisille voi lukea lisää väestörekisteritietojen ylläpidosta.

© Suomen suurlähetystö, Ottawa | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot